FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pozitívny

pozitivny (lat.)

- kladný, opak negatívneho; zakladajúci sa na skúsenosti; skutočný.