FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Povera

povera

- viera v to, že niektoré javy a udalosti sú prejavom nadprirodzených síl alebo znamením buducnosti; predsudok, vžitý názor bez rozumového zdôvodnenia ( L53;387).