FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Post hoc, ergo propter hoc

post hoc, ergo propter hoc (lat.)

- potom, teda preto. Logická chyba spočívajúca v tom, že sa z casovej následnosti dvoch udalostí usudzuje na existenciu príčinného vzťahu medzi nimi.