FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poľovníctvo

lpoľovníctvo

- odbor zaoberajúci sa chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zvere a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam ( L524;471).