FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pliocén

pliocén ( gr. pleión - viac, kainos - nový)

- vrchné oddelenie neogénu, ktoré r. 1832 definoval Ch. Lyell. Pliocén nadviazal na miocén a trval asi 8,5 mil. rokov ( L206;457).