FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Plánovanie výroby pomocou počítača

plánovanie výroby pomocou počítača = CAP = copmputer-aided production planning

- súčasť CAE; systémy transformujúce výkresy vytvorené systémom CAD na riadiace informácie (programy) pre obrábacie stroje ( L426;248).