FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Parlament

parlament

- najvyšší zastupiteľský zbor so zákonodarnou právomocou. Postavenie parlamentu v sústave štátnych orgánov je určené podľa toho, či funguje v systéme deľby štátnej moci alebo v niektorej z foriem parlamentarizmu. Z hľadiska vnútornej organizačnej štruktúry môže byť parlament jednokomorový alebo dvojkomorový. Cieľom dvojkomorového parlamentu je zabrániť prílišnému sústredeniu moci na základe vzájomnej kontroly ( L715;533).