FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Paradox analýzy

paradox analýzy

- problém týkajúci sa výsledku sémantickej analýzy, ktorý sa dá sformulovať takto:

ak je význam analyzovaného výrazu totožný s významom výrazu, ktorým sa analyzuje, tak analýza iba konštatuje identitu a je triviálna, zatiaľ čo ak oba výrazy nemajú ten istý význam, tak je analýza je nesprávna.

Riešenie paradoxu analýzy podal G. E. Moore, a to tým, že podal podmienky analýzy:

prostredníctvom výrazov analyzujeme pojmy, výraz východiskový musí byť odlišný od výsledného, pričom výsledný výraz odkazuje na kombináciu pojmov, na ktoré neodkazuje východiskový výraz. V takomto prípade je správna napríklad analýza vyjadrená vetou "brat je mužský súrodenec", zatiaľ čo veta "brat je brat" nevyjadruje analýzu ( L1281;310).