FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Neistota

neistota

- pochybnos», nejasnos», neujasnenos»; váhavos», rozpačitos», nerozhodnos»; nedostatok zabezpečenia, nedostatok bezpečnosti, nestálos», rozháranos» ( L208; 327). Príčina úzkosti.