FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Národy turkické

národy turkické

- kedysi ich označovali aj ako: turkotatárske národy, turecké národy, Turkotatári, Turci a Tatári - jedna z najväčších ázijských jazykových a etnických skupín, rozšírená od juhovychodnej Európy až po severovychodné oblasti Sibíre. Jazykovo patria do rodiny altajských jazykov a fyzicky predstavujú väčšinou zmiešané typy europoidov a mangoloido.