FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nárečie

nárečie

- dialekt - variant národného jazyka majúci spoločné hláskoslovné, lexikálne a gramatické znaky; používaju ho obyvatelia určitého regiónu.