FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mýtus (scruton, r.)

mýtus ( Scruton, R.)

- viera, ktorá má (a) symbolický význam v citovom živote veriaceho, (b) je založená skôr na potrebe veriť než na rozumovom presvedčení, (c) spája sa s príbehmi, ktoré sa prijímajú nielen ako historické fakty (resp. ich nemožno historicky doložiť), ale ako ilustrácia alebo podobenstvo, (d) je obdarená "posvätnosťou", ktorú potom sama môže dodať spolocenským vzťahom, inštitúciám a politickým usporiadaniam s ňou spajaným, čím im zabezpečuje zovňajšok legitimity ( L111;74).