FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mystika tibetská

mystika tibetská Kód: 428

- súčasť tibetskej kultúry, aspekt b"nizmu a lamaizmu.

Tibetská mystika je hĺbková pozitivna psychológia, ktorá psychické faktory chápe ako do značnej miery nezávislé od človeka, ako obmeny najvyššieho ducha, takže len vzájomný pomer týchto javov určuje povahu reakcií, ktoré mystik vyvoláva tlakmi vôle buď na vlastnú bytosť alebo na zoskupenie psychických síl priestoru. Zmyslom mystiky je uviesť skrytý vnutorný svet do pôsobivej aktivity, aby človek poznal, že nie je trpným činiteľom na pláni sveta, ktorý ho premáha, čiže aby sa poučil, že je sám tvorcom svojich osudov. Vonkajšie udalosti sú len výsledkom pomerov subjektu k vonkájšiemu svetu ( L396;278).

-------------------
mystika tibetská>