FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myslenie (woodworth, r. s./schlosberg, h.)

myslenie (Woodworth, R. S./Schlosberg, H.)

- prieskumy subjektu siahajúce za bezprostredne danú situáciu, pričom subjekt využíva pamäť a predtým vytvorené pojmy ( L223;87).