FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myslenie (psychológia tvarová)

myslenie ( psychológia tvarová)

- uvedomovanie si vzťahov vhľadom založeným na novom usporiadaní štruktúry vzťahov v danej problémovej situácii, keď primárny vhľad nevedie k cieľu, t. j. k riešeniu problémov. Reštrukturácia vzťahov sa opiera o funkčnú viazanosť prvkov problémovej situácie a o vytváranie štruktúr vo vnímaní.

Základnou myšlienkovou operáciou je rozlišovanie ( L223;87-88).