FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mussolini, b.

Mussolini, Benito (1883 - 1945)

- vodca talianskeho fašizmu, ktorý prvý raz vypracoval systematické ideologické zdôvodnenie fašizmu. 1919 založil fašistickú stranu s ozbrojeným Fascio di combattimento. 1922 - 1943 bol fašistickým diktátorom v Taliansku.