FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Múdroslovie

múdroslovie

- súhrn prísloví, porekadiel a úsloví, µudová múdros»; filozofia ( L208;196).