FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mozog stredný

mozog stredný

- nervová štruktúra, vktorej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu. Obsahuje nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti - miechu a predĺženú miechu - s hemisférami mozgu. Má význam pri udržaní vzpriamenej polohy tela ( L715;685).