FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mošovský, z.

Mošovský, Zachariáš (1542 - 1587)

- uhorský rímskokatolícky cirkevný hodnostár, od 1582 nitriansky biskup a župan, humanistický vzdelanec. Písal životopisy uhorských kráľov a vydával zbierky uhorských zákonov.