FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Monarchizmus

monarchizmus (gr.)

- systém samovlády, kráľovstva, cisárstva, cárizmu; politický smer; hnutie prívržencov monarchie.