FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Modalita

modalita = modálnosť
nem. Modalität

- spôsob, okolnosť, podmienka; spôsob bytia, diania, myslenia ( súdenia), realizácie.

-----------
modalita>