FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mních

mních

- člen rehole, človek vyznačujúci sa mníšstvom.