FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mnemotechnika

mnemotechnika

- mnemonika - technika utvárania spoľahlivej, vernej pamäti umelými spôsobmi.