FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mindel-ris

mindel-ris

- interglaciál v alpskej oblasti, ktorá oddeľuje glaciály mindel a ris. Je to obdobie mladšie ako 400 tis. rokov. U nás sa tvorili pôdne komplexy na sprašiach, intenzívna bola hĺbková erózia riek, ktorá individualizovala mindelské riečne terasy. Mindel-ris bol dlhotrvajúci, pomerne teplý a vlhký interglaciál. V jeho najteplejších obdobiach rástli u nás zmiešané dúbravy, veľký bol podiel ihličín. Počas mindel-risu sa vyvíjala kultúra pästných klinov acheuléen. Mindel-ris zodpovedá v severoeurópskom zaladnení holsteinu ( L206;371).