FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mimesis (aristoteles)

mimesis ( Aristoteles)

- napodobovanie skutočnosti tvoriace podstatu umenia (29); s tým súvisia aj rozdiely umeleckých druhov, ktoré pochádzajú z prostriedkov napodobovania (farba, forma, hlas, rytmus, slová), z rôznych predmetov alebo druhov a spôsobov napodobovania (napr. správa alebo bezprostredné zobrazenie) ( L1305;125).