FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Militarizmus

militarizmus (lat.)

- stav prevahy vojenských princípov, cieľov a hodnotových orientácií v politike štátu, podriadenie všetkých oblastí života vojenským zásadám ( L715;447).