FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mikrometer

mikrometer

- merací prístroj na meranie dĺľky dotykovou metódou s presnos»ou 0,01 mm ( L159;261).