FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda synchronická

metóda synchronická

- vyskum podobných javov v rôznych oblastiach a kulturach, pričom sa všetky kladú do toho istého času alebo - lepšie povedané - skúmajú sa pri abstrakcii od času. Keďže sa tu uplatňuje predovšetkým porovnávanie čiže komparácia, hovorí sa aj o komparatistike.