FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda fenomenologická

metóda fenomenologická

- súbor postupov odhaµovania, skúmania a objasňovania fenoménov. Za tvorcu fenomenológickej metódy sa podkladá E. Husserl.

-------------------------
metóda fenomenologická>