FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda biografická

metóda biografia

- metóda literárnej vedy riadiaca sa ideou, že hlavným a rozhodujúcim momentom tvorby i literárneho diela je osobnosť a život autorov; u niektorých používateľov biografickej metódy vystupuje literárne dielo dokonca ako len vedľajší produkt autorovho života, ako jeho odraz, projekcia alebo doplnok či korektív.

Zakladateľom biografickej metódy je Ch. A. Sainte-Beuve.