FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Menger, k.

Menger, Karl (1940-1921)

- rakúsky ekonóm, zakladateľ rakúskej ekonomickej školy. Podľa Mengera
je ekonomický statok všetko, čo je vzácne. Hodnota je parameter hypotetického hospodárenia mimo casu a pristoru spočívajúci v subjektívnom súde o význame pre uspokojovanie potrieb.

Veľkosť hodnoty objasňuje Menger hraničným úžitkom: pre hodnotu je
určujúci význam poslednej, najmenej závažnej, avšak pri daných možnostiach ešte uspokojovanej potreby, čiže hraničný úžitok.

Podľa Mengerovej teórie hraničného úžitku je hraničný úžitok princíp, z ktorého treba vysvetľovať všetky hospodárske javy a procesy.