FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Memorandum

memorandum (lat.)

- pamätný spis; v korešpondencii list veľkosti troch štvrtín normálneho formátu; v medzinárodných vzťahoch záznam s výkladom otázok, tvoriacich predmet diplomatického rokovania