FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mayo, e.

Mayo, Elton (1880 - 1949)

- americký sociológ; medziµudské vz»ahy ( human relations), sociológia priemyslu.