FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Materializmus ekonomický

materializmus ekonomický

- koncepcia, podľa ktorej ekonomika má všetky funkcie subjektu dejín; ekonomika utvára dejiny sama, nezávisle od činnosti ľudí.