FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Matematika (cassirer, e.)

matematika ( Cassirer, E.)

- sa má zaobera» len a výlučne vystihovaním a predstavovaním funkcií vz»ahov a závislostí. Matematika nie je vedou týkajúcou sa kvanity ( L23;504).