FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mäso

mäso

- kostrová svalovina jatočného dobytka, zveriny, hydiny, rýb určená na spotrebu alebo ďalšie spracovanie ( L715;432).