FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Marxizmus-leninizmus

marxizmus-leninizmus Kód: 55

- systém vybudovaný na myslení K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Uljanova (=Lenina). Je to oficiálne učenie Sovietskeho zväzu a jeho spojencov. Pre filozofické hodnotenie marxizmu-leninizmu je rozhodujúca skutočnosť, že filozofi týchto štátov sú (napriek mnohým prejavom uvoľnenia) značne neslobodní v bádaní a učení. Sú viazaní na marxizmus-leninizmus v medziach predpísaných stranou. Dôsledkom toho je silná ustrnulosť tejto náuky, nekritický dogmatizmus a kult klasikov ( L55;67).

-----------------------
marxizmus-leninizmus>