FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Marcelín

Marcelín, sv. ( - 25. 10. 304)

- 29. pápež v rokoch 296 - 304; väčšia časť jeho vlády spadá do obdobia, keď sa cirkev tešila vonkajšiemu mieru.23. 2. 303 však cisár Dioklecián vydal svoj prvý edikt o prenasledovaní, ktorým nariadil ničenie kostolov, odovzdanie posvátných kni a obetovanie bohom. Marcelín sa podvolil a pravdepodobne v máji 303 odovzdal kópiu Písma svätého; zrejme aj obetoval bohom ( L712;21-22).