FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Manierizmus

manierizmus

- umelecký a literárny sloh 16. stor. a 17. stor. prejavujúci sa strojenosťou, vyumelkovanosťou, kvetnatosťou i formovými schválnosťami.

Vo výtvarnom umení virtuózne používanie formálnych a technických prostriedkov bez vnutornej väzby na obsah diela; štýlová afektovanosť.