FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Manažment finančný

manažment finančný

- mamažment, ktorý sa sústreďuje na problémovú oblasť riadenia finančného hospodárenia firiem. V popredí jeho záujmu je sledovanie peňažných prudov hotovostí (cash-flow) a tvorby a použitia zisku firmy. Finančný manažment zdôrazňúje orientáciu riadenia firmy na zabezpečenie trvalej platobnej schopnosti (solventnosti), ktorá je prvoradou podmienkou jej existencie. V tejto súvislosti podmieňuje všetky rozhodnutia manažérov kritériom dopadu na solventnosť firmy. Finančný manažment rozhoduje aj o štruktúre zdrojov financovania firmy a následne o štruktúre kapitálu firmy ( L216;69).