FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Machiavelli, n.

Machiavelli, Niccolo (3. 5. 1469 Florencia - 22. 6. 1527 Florencia) Kód: 267

- taliansky štátnik, historik a teoretik politiky. Skúmal reálne možnosti politickej vôle a čo má politik robiť, aby dosiahol svoje ciele. Jeho politická koncepcia usúvzťažňovala to, čo Machiavelli vypozoroval na despotizme jeho doby so všeobecnými myšlienkami o práve, slobode a štáte. Machiavelliho často pokladajú za prvého teoretika moderného štátu, t. j. za prvého, kto tematizoval moderný šťát ako špecifický politický útvar.

------------------
Machiavelli, N.>