FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Lobačevskij, n. i.

Lobačevskij, Nikolaj Ivanovič (1792-1856)

- ruský matematik, spolutvorca neeklidovskej geometrie: Lobačevského geometria má tie isté axiómy ako euklidovksá geometria, okrem axiómy o rovnobežkách. V Lobačevského geometrii sa postuluje, že bodom, ktorý neleží na priamke a, možno viesť v danej rovine (určenej týmto bodom a priamkou a) aspoň dve priamky, ktoré nepretínajú priamku a (z toho už vyplýva, že je ich nekonečne mnoho).