FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Linné, c. - zoznam diel

Linné, C. - zoznam diel

Systema naturae (Sústava prírody), 1735

Genera plantarum (Rody rastlín), 1737

Species Plantarum (Druhy rastlín), 1753

Philosophia botanica (Filozofia botaniky), 1751