FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Lingvistika všeobecná

lingvistika všeobecná

- súčasť lingvistiky, ktorá formuluje všeobecné pravidlá a zákony, ktoré vo svojom súhrne opisujú jazyk s jeho formálnymi, sémantickými a komunikatívne pragmatickými štruktúrami. V tomto zmysle všeobecná lingvistika zhrňuje do všeobecnej teórie pravidlá a zákony platné pre jednotlivé prirodzené jazyky. Patrí sem aj hľadanie jazykových univerzálií ( L1334;11).

------------------------
lingvistika všeobecná>