FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Lingvistika historická

lingvistika historická

- je odvetvie jazykovedy, ktoré sa zaoberá vývinom jazyka alebo stavom jazyka v tom ktorom období jeho vývinu počnúc prvými pamiatkami až po súčasnosť.