FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jeseň

jeseň

- ročné obdobie nasledujúce po lete a predchádzajúce zime.