FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazykoveda všeobecná

jazykoveda všeobecná

- lingvistická disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom jazyka na základe materiálu z čo najväčšieho počtu rozmanitých jazykov. Jej hlavným cieľom je odhaľovať najvšeobecnejšie zákony jazykových systémov, ich stavby, fungovania a vývinu.

Zovšeobecňovanie údajov z jednotlivých jazykov vyúsťuje do objavovania jazykových univerzálií, prípadne frekventálií v oblasti synchrónie a diachrónie.