FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk (filozofia antická)

jazyk ( filozofia antická)

"Problém jazyka a rozumenia, filozofická otázka pôvodu a podstaty reči je taká stará ako otázka pôvodu a zmyslu bytia. Antická filozofia vychádza z princípu jednoty myslenia a bytia, slova a skutočnosti. Nadväzuje tak na základnú predstavu mýtického myslenia, že slovo je súčasťou bytia a že teda svet vecí a svet ich pomenovaní tvorí jednotu." ( L379;53)