FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk (filozofia analytická)

jazyk ( filozofia analytická)

- to, čo nám nevyhnutne sprostredkuváva všetko naše poznanie a vedenie; jazyk je to, čím je pre nás vždy artikulovaný svet ( L1022;114).