FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Ján xxiii.

Ján XXIII. (Roncalli, Angelo Qiuseppe) (1881-1963)

- 261. pápež (1958-1963); položil základy modernizácie katolíckej cirkvi ( aggiornamento), ekumenickych snáh, dialógu s nekatolíckymi smermi, vrátane s ateistami. V encyklike Pacem in terris (1963) sa vyslovil za podporu OSN a za úplné odzbrojenie. Zvolal 2. vatikánsky koncil.

-------------
Ján XXIII.>